לא קיימים מכרזים פעילים.

למידע נוסף ניתן לפנות אלינו במייל: rst@eilat.muni.il.


מכרזים לא פעילים (ישנים):