ברוכים הבאים לאתר אילת+ (eilat.city), אתר התיירות הרשמי של העיר אילת.

השימוש באתר זה ובתוכנו כפוף לתנאי השימוש והמגבלות המפורטים בהמשך, ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.

במאמרים, בתמונות ובהמלצות המפורסמות באתר אין משום המלצה או חוות דעת, וקבלת החלטה כלשהי על סמך המידע המצוי באתר הוא על אחריות המשתמש באתר בלבד.

מערכת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת לספק מידע מהימן ואיכותי במאמרים שבאתר. יחד עם זאת ייתכנו מצבים שבו ייפלו שגיאות וטעיות אנוש שלא במזיד בתוכן האתר; במקרה שכזה מתחייבת הנהלת האתר לבדוק, לתקן או להסיר המידע שגוי בהתאם לבקשה של בעל העניין.

 1. תנאי שימוש:
  1. הנהלת אילת+ מאפשרת לגלוש באתר, לצפות ולקרוא בדפים המפורסמים בו ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים.
  2. כאמור אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להציג בפומבי ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה של המערכת.
 2. זכויות יוצרים וקניין רוחני:
  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, זכויות היוצרים, עיצוב האתר, סימני המסחר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכל חומר אחר הכלול בו הנם רכושו של הנהלת האתר בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להציג בפומבי, לשווק, לתרגם מידע או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו בבסיס הנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק כאמור לעיל מן האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של הנהלת האתר - בכתב ומראש.
  2. הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ההנהלה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. תכנים שהועלו על ידי גולשים:
  1. באתר מתפרסמים תכנים כגון: פורומים, תגובות לכתבות, קהילות, בלוגים, חדרי שיחה (צ'אטים) ושירותים נוספים, המאפשרים לכל הגולשים להזין תכנים משלהם. יובהר כי כל זכות קניין רוחני ו/או זכות יוצרים ו/או כל זכות אחרת בתכנים המועלים על ידי הגולשים באתר, שייכים לגולשים אשר העלו אותם לאתר.
  2. בפרסום המלצות באתר אין להשתמש בשפה פוגענית או גזענית ולקיים הוראות כל דין.
  3. הנהלת האתר רשאית לקצר, למחוק, לערוך, לקצר, לדחות פרסום כתבה ו/או הודעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית וזאת מבלי שתצטרך לתת הסבר לכך.
 4. פרטיות:
  1. הנהלת האתר לא תמסור פרטים אישיים כגון שם וכתובות מגורים של הגולשים לצדדים שלישיים, וזאת מבלי לגרוע מזכותו להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון "cookie".
  2. הגולשים מצהירים כי ידוע להם שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, הנהלת האתר תהיה רשאית "לשתול" במחשבם קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies"), אשר מאפשרים לזהות את הגולשים בעת הגלישה באתרים (להלן - "עוגיות").
  3. האתר מפעיל מעת לעת שירותים של מתן פרסומות עם צדדים שלישים. הגולשים מתירים בזאת לתאגיד להעביר את הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים כי בכל מחלוקת כלשהי תחול סמכות השיפוט של בית המשפט באילת.

הנהלת אילת+ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש והגבלות אלה ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש.