פעילות פתיחת שנה של שומרי המפרץ (19/09/2023)

אירועי החברה להגנת הטבע

19/09/2023 | 17:00

החברה להגנת הטבע ושומרי המפרץ מזמינים את ילדי כיתות ג' - י"ב להפנינג פתיחת השנה של "שומרי המפרץ" בפארק המזרקה.


  • 19/09/2023, 17:00
  • נקודת מפגש: פארק המזרקה המוזיקלית - יותם 2 | אילת