eilat.city

החברה לפיתוח חוף אילת

קידום ופיתוח ענף התיירות באילת

החברה לפיתוח חוף אילת היא מוסד ממשלתי שמטרתו היא לפתח את תשתיות התיירות ולהרחיב את התחום, באמצעות תכנון וביצוע פרוייקטים ומיזמים תיירותיים. לחצו למידע נוסף.

מידע נוסף
משרד התיירות

משרד התיירות

הגוף המקשר בין התיירים לבין הגורמים העוסקים במלאכת התיירות

משרד התיירות באילת אמון על מתן מידע אודות העיר וכלל הארץ לתייר המגיע לעיר. בנוסף, עוזר לתיירים לטפל בבעיות שוטפות העלולות לקרות להם במהלך שהותם בעיר.

מידע נוסף

נמצאו 2 תוצאות, מציג דף 1 מתוך 1


מידע נוסף

משרד התיירות הינו משרד האחראי על התכנון ועל פיתוח התיירות בישראל. מטרתו להגדיל את היקף הפעילות הכלכלית במדינה באמצעות עידוד תיירותי, פיתוח מוצרים והכשרת כוח אדם בתחום התיירות. בעיר אילת ישנו סניף של משרד התיירות. סניף אילת נותן מענה מקצועי ושרותים שונים בתחום.