eventName

השבת נכנסת ב: 19:12

כניסת השבת והדלקת נרות: 19:12
- פרשת השבוע: נשא
- תאריך עברי: ו' בסיוון, תשפ"ג
- תאריך לועזי: יום שישי, 26 מאי 2023

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.