eventName

השבת יוצאת ב:

שעת יציאת חג חג השבועות:
- תאריך עברי: ה' בסיוון, תשפ"ג
- תאריך לועזי: יום שישי, 26 מאי 2023

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.