eventName

השבת יוצאת ב:

שעת יציאת חג השבועות:
תאריך עברי:ה' בסיוון, תשפ"ג
תאריך לועזי:יום שישי, 26 מאי 2023

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.