עיריית אילת

מועצת העיר ומחלקות העירייה

בבניין עיריית אילת (Eilat City Hall) שוכנות ופועלות מועצת העיר ומחלקות העירייה השונות: מחלקת מכרזים, מינהל שח"ק, מינהל תכנון והנדסה, ספורט, מחלקת אירועים, מינהל כספים, מנהל תפעול, דוברות, ביטחון וחירום, היחידה לפניות הציבור ועוד.

08-6367389

פתן, אילת