eventName

השבת נכנסת ב: 16:21

כניסת השבת והדלקת נרות: 16:21
פרשת השבוע: תולדות
תאריך עברי: א' בכסליו, תשפ"ג
תאריך לועזי: יום שישי, 25 נובמבר 2022

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.