eventName

השבת נכנסת ב: 19:10

כניסת השבת והדלקת נרות: 19:10
פרשת השבוע: קרח
תאריך עברי: שבת ב' תמוז
תאריך לועזי: יום שישי, 11 יוני 2021

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.