eventName

החג נכנס ב: 18:25

שעת כניסת חג יום הכיפורים: 18:25
תאריך עברי: חמישי י' תשרי
תאריך לועזי: יום רביעי, 15 ספטמבר 2021

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.