eventName

השבת יוצאת ב: 20:07

שעת יציאת השבת באילת:20:07
פרשת השבוע:דברים שבת חזון
תאריך עברי:שבת ט' מנחם אב
תאריך לועזי:שבת, 06 אוגוסט 2022

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.