eventName

השבת יוצאת ב: 20:03

שעת יציאת השבת באילת:20:03
פרשת השבוע:בהר
תאריך עברי:שבת י"ג אייר
תאריך לועזי:שבת, 14 מאי 2022

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.