eventName

השבת יוצאת ב: 17:41

שעת יציאת השבת באילת:17:41
פרשת השבוע:בשלח שבת שירה
תאריך עברי:שבת י"ג שבט
תאריך לועזי:שבת, 15 ינואר 2022

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.